Back to top

News

Changamoto ya upatikanaji wa maji katika mabwawa mapya yaliyochimbwa katika hifadhi ya taifa ya Katavi kwa ajili ya kuhamisha wanyama aina ya viboko walio katika bwawa la Milala katika manispaa ya Mpanda umesababisha kuchelewa kuanza kwa zoezi la kuwahamisha wanyama hao